5 Stycznia 2024

Ból - czy jest to temat, który bagatelizujemy?

BÓL u ludzi jest określany jako „nieprzyjemne doznanie czuciowe i emocjonalne związane z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek lub jego wyobrażeniem”.

Ból u zwierzęcia to również nieprzyjemne doznanie czuciowe i emocjonalne, odpowiadające świadomości uszkodzenia tkanek lub groźbie ich wystąpienia, wpływające na zachowanie i fizjologię zwierzęcia.

 

U zwierząt wyróżnia się kilka rodzajów bólu:

- ból ostry, receptorowy, określany też jako ból obronny lub fizjologiczny, ponieważ wywołuje reakcję obronną, np. cofnięcie kończyny, jest to ból krótkotrwały

- ból zapalny- związany z uszkodzeniem tkanek lub aktywacją układu immunologicznego, jest to ból z ran chirurgicznych , pogryzień, złamań, urazów, zmian zwyrodnieniowych, ból nowotworowy

- ból trzewny – występuje podczas procedur chirurgicznych na jamie brzusznej, po wypadkach komunikacyjnych, u zwierząt z chorobami wątroby, trzustki czy też jelit cienkich

- ból jatrogenny- krótkotrwały ból proceduralny, np. podczas nakłucia żyły czy badania klinicznego

- ból neuropatyczny – jest bólem przewlekłym spowodowanym uszkodzeniem lub zaburzeniem czynności układu neurologicznego, jest nieprawidłową reakcją organizmu, często nie jest objawem choroby lecz procesem chorobowym samym w sobie, jest mocno dokuczliwy i destrukcyjny, towarzyszy przewlekłym chorobom metabolicznym (neuropatia cukrzycowa), nowotworom , dyskopatiom, chorobom zwyrodnieniowym kręgosłupa, jamistości rdzenia kręgowego u king charles spanieli , zespole falującej skory u kotów , występuje u zwierząt po amputacjach, tzw. bóle fantomowe

- ból centralny – stanowi apogeum bólu neuropatycznego, kiedy dochodzi do hipersensytyzacji, czyli uwrażliwienia – obniżenie progu bólowego i zwiększenie intensywności odpowiedzi na szkodliwy bodziec bólowy. W skrajnych przypadkach bodziec bólowy nie jest potrzebny do pojawienia się czucia bólu

- ból przewlekły- ból, który trwa ponad 3 miesiące, wykracza poza normalny czas zdrowienia , jest źródłem cierpienia i czynnikiem obniżającym jakość życia, najczęściej obserwowany u zwierząt geriatrycznych, u psów dużych i małych ras ze zdiagnozowanymi zwyrodnieniami odcinka lędźwiowo-krzyżowego i osteoarthtritis, u zwierząt z chorobą nowotworową. Jego rodzajem jest wcześniej wspomniany ból neuropatyczny. Jest to ból, z którym my lekarze weterynarii spotykamy się naprawdę często w swojej pracy i który przysparza nam dużo trudności.

 

Ból , jakby o nim nie mówić, jest generalnie zjawiskiem o odczuciu negatywnym, dlatego naszym i Państwa zadaniem jest przeciwdziałanie temu przykremu doświadczeniu.

 

Pozytywne w tym wszystkim jest to, że mamy coraz więcej możliwości diagnozowania bólu , oceny stopnia nasilenia bólu oraz posiadamy szeroki wachlarz leków i suplementów do walki z bólem, ale nie zapominajmy o korzyściach jakie niesie za sobą fizjoterapia i akupunktura.

 

Jeśli zastanawiasz się ,czy Twoje zwierzę odczuwa ból , odwiedź naszą przychodnię.